k e e n e s t

בואו נשים את זה על השולחן, השם שלנו לא תמיד מובן, יש כאלה שזה מזכיר להם את "הכנסת", יש אחרים שחושבים שזה בכלל קינ-סט, אבל אנחנו בכלל התכוונו לקי-נסט. מה הפירוש אתם שואלים? מצויין חריף מלהיב חד להוט נמרץ שנון

לאב איז אין דה אייר

איך כל זה קרה

אומרים שזוגיות טובה בחיים עושה את החיים למהנים, רן וצפריר הכירו על סט צילומים, ומאז האהבה ביניהם רק פרחה, לא לא פריחה, למרות שגם את זה הם מקבלים לפעמים אחד מהשני, אבל היי שורה תחתונה זה מבחן התוצאה , ושם מרגישים את החיבור המקצועי ביניהם